Ademtherapie en Ontspanning

 

klik hier voor de folder.

De methode

Gaat over het herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is, en over het bewustworden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid; De methode werkt op het beheren van de eigen spanning, via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling. Daarmee kunt u ontdekken of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning, die eigenlijk onnodig is en door u verminderd kan worden. Betreft hier een onnodige, maar gewoon geworden spanning.

Verloop van een behandeling  ZIE OOK: www.methodevandixhoorn.com   website 

In 4 sessies met instructies en handgrepen wordt duidelijk of en in hoeverre deze onnodige spanning bijdraagt... cq. het probleem reageert op de ontspanning.
Vervolgens beslist u samen de behandeling nog enige tijd voort te zetten. Ook kan uw inzicht in spanning en ontspanning van belang zijn. Daarmee ontdekt u waar u op kunt letten om het spanningsprobleem de baas te kunnen. Vaak is nog een serie van vier keer voldoende, maar soms is een groter aantal, ruim gespreide zittingen noodzakelijk. Dit wordt periodiek geëvalueerd. In overleg kan er gerapporteerd worden naar de verwijzer en/of huisarts.

Met Adem- en ontspanningstherapie wordt de aanwezigheid van een duurzaam verhoogde spanning duidelijk door een concrete verandering: het ervaren van rust, concentratie, betere lichaamshouding- en beweging, adembeweging over de hele romp en cognitieve herstructurering.

De primaire doelstelling van Adem- en ontspanningstherapie is om een ingang te vinden om tot grotere interne zelfregulatie te komen.

Indicaties voor Adem- en Ontspanningstherapie

Het verminderen van onnodige spanning leidt tot een verbetering van functioneren en een verhoging van welbevinden en de kwaliteit van leven. Deze effecten hebben een zeer brede toepassing en zijn van grote betekenis bij werkhervatting. Daarnaast wordt de methode toegepast bij vier categorieën van gezondheidsproblemen:

  • Spanningsgerelateerde problemen: klachten zonder somatische oorzaak, zoals hyperventilatieklachten en gespannenheid, maar ook vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out.
  • Psychische problemen: vooral bij angst, maar ook depressie, fobieën, paniek, traumaverwerking.
  • Functionele problemen van houding, adem, stem en beweging: zoals rug- en nekklachten en ademproblemen, maar ook scoliose, verbetering rompbalans, chronische pijn, RSI, whiplash, stemproblemen.
  • Spanningsproblemen met specifieke somatische oorzaak: klachten bij hart- en longpatiënten, maar ook bij mensen met neurologische of inwendige orgaan problemen.

Uitblijven van effect
Wanneer er geen reactie optreedt in uw probleem of er is geen concrete ontspanningsreactie, dan zijn daar vaak redenen voor te vinden. Dit kunt u bespreken met de behandelaar, het kan leiden tot een andere behandeling of terugverwijzing naar de huisarts of u kunt passende maatregelen nemen. Ook als de behandeling geen effect op het probleem heeft gehad bent u mogelijk iets wijzer geworden.